Verksamhet

Affärsjuridik, annan bolagsjuridik och avtalsrätt

T ex frågor vid start av nya företag, förhandlingar, upprättande av avtal och biträde vid tvister. 

Arbetsrätt

Biträde i vissa typer av tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arv och testamente

Vi upprättar testamenten, gör bouppteckningar och arvskiften och åtar oss boutredningsuppdrag. Vi biträder även när tvist har uppkommit om arvet eller testamentet.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde. Ett behov av få advokat förordnad kan uppkomma redan under polisutredningen.

Entreprenadrätt, fastighetsrätt, hyres- och bostadsrättsjuridik

Biträde t ex vid avtals ingående eller tvist mellan entreprenör och beställare, köpare och säljare, hyresvärd och hyresgäst eller bostadsrättsförening och bostadsrättshavare.

Familjerätt

Alla frågor som uppkommer vid skilsmässa eller upplösning av ett samboförhållande eller partnerskap. Vårdnadstvister och tvister om var barnet skall bo. Faderskapsfrågor. Ekonomiska frågor under äktenskapet såsom äktenskapsförord och bodelning under pågående äktenskap. Uppdrag som bodelningsförrättare i fall där parterna inte kunnat enas.

Konkursförvaltning och annan obeståndsjuridik

Byrån har under decennier erhållit konkursförvaltaruppdrag av domstolarna. Arbetet med konkursförvaltningen har gett byrån en bred erfarenhet även av annan obeståndsjuridik.

Skadeståndsrätt

Även om det inte finns någon avtalspart att vända sig emot så kan en privatperson eller ett företag som drabbats av en skada ha rätt till ersättning.

Övrig civilrätt

T ex tvist mellan köpare och säljare av en bil eller en båt.

Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå

UPPSALA
S:t Persgatan 18C, Uppsala
(egen entré från gatan)

SOLLENTUNA
Turebergs allé 2, Sollentuna
(Mottagningskontor)

Postadress:
S:t Persgatan 18 A
753 20 Uppsala

Tel: 018-18 50 30
lawyers@aujb.nu