Vi på AUJB

Vad är en advokat?

Advokat är den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Inträde i samfundet beviljas efter minst tre års praktiskt juridiskt arbete efter juris kandidatexamen (universitetsutbildningen tar i vart fall normalt fem år) samt genomgången advokatsamfunds-etikkurs och avlagd advokatexamen.

Sökande måste också ha gjort sig känd för redbarhet och även i övrigt bedömas lämplig att utöva advokatverksamhet. Enligt lag är det förbjudet att kalla sig advokat om man inte antagits av advokatsamfundet.

Stig Inge Andersson

Huvudsakligen verksam med brottmål (försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde) och familjerätt (företrädesvis vårdnadstvister och bodelning) samt uppdrag som bodelningsförrättare.
Språk: engelska
Direkt tel: 018 - 18 50 32
E-post: stiginge@aujb.nu

 

Patrik Solberger

Född 1955 i Östersund

Jur kand Uppsala Universitet

Tingsmeriterad vid Hedemora tingsrätt

Fiskalstjänstgöring i kammarrätten i Sundsvall

och länsrätten i Gävleborgs län


Ledamot i Advokatsamfundet sedan 1993


Arvsrätt och annan ekonomisk familjerätt,

boutredningsman / skiftesman

 

Språk: engelska
Direkt tel: 018 - 18 50 38
E-post: patrik@aujb.nu 

Michael Horneman

Född 1962 i Hallstahammar
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 1987

I huvudsak verksam med affärsjuridik, fastighetsrättsliga frågor, skatteprocesser samt brottmål med särskild inriktning på skattebrott, bokföringsbrott och andra ekonomiska brott.

Språk: Engelska

E-post: michael@aujb.nu

Magnus Isaksson

Född 1962 i Stockholm
Jur.kand. Lunds Universitet
Tingsmeriterad vid Uppsala Tingsrätt
Ledamot i Advokatsamfundet sedan 1995
Konkursförvaltning, tvistemål och brottmål
Språk: Engelska
E-post: magnus@aujb.nu

Jörgen Ebbersten

Advokatfirman Uppsala Juridiska byrå, delägare 2020 -
Advokatfirman Wigert & Placht, delägare 2009-2020
Ebberstens Advokatbyrå, ägare 2006 – 2009
Krügers Advokatbyrå 1992 – 2006
Jur. kand vid Uppsala universitet 1991
 

Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Utlänningsrätt
LVU-, LVM-, LPT-, LRV-mål
God man, rättegångsbiträde, allmän praktik
 

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1998
Biträdande Notarius publicus

E-post: ebbersten@aujb.nu

Lena Brolin

Sekreterare
E-post: lena@aujb.nu

Carina Gustafsson

Kamrer
E-post: carina.gustafsson@aujb.nu

Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå

UPPSALA
S:t Persgatan 18
751 40 Uppsala
Tel: 018-18 50 30
Fax: 018-18 50 31

SOLLENTUNA
Turebergs allé 2
191 62 Sollentuna
Tel: 08-505 33 017
Fax 018-18 50 31

lawyers@aujb.nu