Vi på AUJB

Vad är en advokat?

Advokat är den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Inträde i samfundet beviljas efter minst tre års praktiskt juridiskt arbete efter juris kandidatexamen (universitetsutbildningen tar i vart fall normalt fem år) samt genomgången advokatsamfunds-etikkurs och avlagd advokatexamen.

Sökande måste också ha gjort sig känd för redbarhet och även i övrigt bedömas lämplig att utöva advokatverksamhet. Enligt lag är det förbjudet att kalla sig advokat om man inte antagits av advokatsamfundet.

Patrik Solberger

Född 1955 i Östersund

Jur kand Uppsala Universitet

Tingsmeriterad vid Hedemora tingsrätt

Fiskalstjänstgöring i kammarrätten i Sundsvall

och länsrätten i Gävleborgs län


Ledamot i Advokatsamfundet sedan 1993


Arvsrätt och annan ekonomisk familjerätt,

boutredningsman / skiftesman

 

Språk: engelska
Direkt tel: 018 - 18 50 38
E-post: patrik@aujb.nu 

Michael Horneman

Född 1962 i Hallstahammar
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 1987

I huvudsak verksam med affärsjuridik, fastighetsrättsliga frågor, skatteprocesser samt brottmål med särskild inriktning på skattebrott, bokföringsbrott och andra ekonomiska brott.

Språk: Engelska

E-post: michael@aujb.nu

Magnus Isaksson

Född 1962 i Stockholm
Jur.kand. Lunds Universitet
Tingsmeriterad vid Uppsala Tingsrätt
Ledamot i Advokatsamfundet sedan 1995
Konkursförvaltning, tvistemål och brottmål
Språk: Engelska
E-post: magnus@aujb.nu

Jörgen Ebbersten

Advokatfirman Uppsala Juridiska byrå, delägare 2020 -
Advokatfirman Wigert & Placht, delägare 2009-2020
Ebberstens Advokatbyrå, ägare 2006 – 2009
Krügers Advokatbyrå 1992 – 2006
Jur. kand vid Uppsala universitet 1991
 

Brottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Utlänningsrätt
LVU-, LVM-, LPT-, LRV-mål
God man, rättegångsbiträde, allmän praktik
 

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1998
Biträdande Notarius publicus

E-post: ebbersten@aujb.nu

Carina Gustafsson

Kamrer
E-post: carina.gustafsson@aujb.nu

Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå

UPPSALA
S:t Persgatan 18C, Uppsala
(egen entré från gatan)

SOLLENTUNA
Turebergs allé 2, Sollentuna
(Mottagningskontor)

Postadress:
S:t Persgatan 18 A
753 20 Uppsala

Tel: 018-18 50 30
lawyers@aujb.nu